Teknikland är en retroteknisk värld av mitlitärhistoria, fordon och annan kul gammal teknik. Här väcks minnen till liv hos den som upplevt vår 1900-talshistoria. För oss är besökare i alla åldrar lika viktiga och vi har därför byggt lekmiljöer för barnen i alla utställningar.  Teknikland drivs mestadels ideellt av medlemmar i våra ägarföreningar med stöd av Stiftelsen Jamtli.

Teknikland har öppet varje dag från slutet av juni till slutet av augusti.  Vi tar även efter säsongen emot bokade grupper, skolklasser, ordnar trevliga konferenser och kick-off evenemang.

Ring gärna 063-140550 om du vill veta mer!