Teknikland drivs som ett aktiebolag med sju stycken ägare.

Stiftelsen Jamtli

Militärmuseiföreningen i Jämtlands län

Jemtlands fältartillerister, JFA

Jemtlands radioamatörer

Järnvägsmuseiföreningen i Jämtland

Jemtlands veteranbilklubb

Curt Sillström Entreprenad och fastighet AB

Vi samarbetar också med ett antal andra parter

Svensk flyghistorisk förening

Östersunds flygklubb