Vi inspirerar, utmanar och utvecklar ungas intresse för teknik

KomTek står för Kommunal entreprenörs- och Teknikskola och är en plantskola för framtidens tekniker, ingenjörer, forskare, uppfinnare m.m. KomTek har den kommunala musikskolan som förebild och erbjuder kurser och aktiviteter i tekniska områden som ett komplement till sport, musik och andra fritidsaktiviteter. Målgruppen är barn i grundskolan och vi riktar oss både mot skola och fritid.

Tekniklands KomTek ingår i det nationella nätverket KomTek Sverige tillsammans med ett tjugotal andra lokala KomTek.

KomTek Sveriges hemsida

KomTek Östersund drivs av Teknikland i samarbete med Östersunds Kommun