Här skapas kul teknik!

Till KomTek, kommunala teknik- och entreprenörskolan, kommer man för att ha roligt. Barn, ungdomar och vuxna skapar, experimenterar och löser tekniska utmaningar. Med stöd av inspirerande handledare i välutrustade lokaler och generöst med material, verktyg och maskiner.

Teknikintresset väcks och fördjupas och kreativiteten utvecklas. Det ger ett tekniskt själförtroende. Genusperspektivet är självklart. Komtek jobbar för att bryta traditionella könsroller och öka flickors teknikintresse.

Varför KomTek?

Genom att förstå tekniken omkring oss kan vi förstå världen bättre, hur saker fungerar och varför det ser ut som det gör. Teknik kan vara ett verktyg för skapande och utveckling som vi vill att fler ska få möjlighet att lära sig.

Till KomTek kommer man för att ha roligt och lära sig om teknik på ett lättsamt sätt utan prestationskrav. Det ska vara ok att göra fel och testa sig fram, hitta egna lösningar. Barn och ungdomar skapar, experimenterar och löser tekniska problem, med stöd av engagerade pedagoger och handledare i välutrustade lokaler.

Komtek gör skillnad

I framtiden behöver Sverige fler tekniker och entreprenörer. Men de senaste åren har ansökningarna till tekniska utbildningar minskat. KomTek vill vända trenden. En studie från universitetet i Örebro pekar på att KomTek gör skillnad. Intresset för teknikutbildningar blir i vissa fall dubbelt så hög bland KomTek-ungdomarna. I en kommun med ett teknikorienterat näringsliv kan ett ökat teknik intresse bland barn och unga vara avgörande för framtiden. Barnen i kommunen får möjlighet att växa och samtidigt läggs grunden till kommunens tillväxt.

Under ständig utveckling

Komteks verksamhet är under ständig utveckling. Vi gillar utmaningar och är öppna för att hitta nya vägar för att väcka eller vidareutveckla ett teknikintresse hos våra deltagare och målgrupper.

Fritidsverksamhet

Komtek erbjuder olika fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Kärnan är våra fritidskurser men vi arrangerar även andra aktivteter på lov och helger. Vi arbetar för att skapa en kreativ och inspirerande miljö där våra deltagare får möjlighet att utvecklas inom teknikområdet.   Vår pedagogik utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt där den egna individens tankar och idéer är oerhört viktiga. Verksamheten bygger på lustfylld och praktisk tillämpning av teknik. Vi vill uppmuntra till utforskning av tekniska principer och mekanismer.

Skola

Komtek utgör ett komplement till övrig teknikundervisning. Vår ambition är att ge pedagoger verktyg för vidareutveckling och utökning av nätverk inom teknikämnet. Vi vill att Komtek ska vara en naturlig samarbetspartner och en lustfylld inspirationskälla. Vi ser även en viktig koppling mellan skola och näringsliv, och vi samarbetar med olika teknikföretag. Komtek erbjuder pedagogfortbildningar för förskola och grundskola.

Komtek får Mensapriset 2014

Mensapriset överlämnas årligen till en person eller organisation som genom sin gärning bidragit till att främja intelligens så att den kan komma mänskligheten till godo. 2014 går priset till KomTek Sverige.

KomTek har genom sin framgångsrika och växande verksamhet gett många människor stora möjligheter att lära sig teknik och entreprenörskap på ett stimulerande sätt. KomTek tar fasta på lusten att lära och främjar på så sätt människans vilja att använda och utveckla sin intelligens.

Priset utdelades på galamiddagen i samband med Mensa Sveriges årsmöte i Örebro lördag 31 maj 2014.

Läs mer om Mensa här