FLL 2016 – Animal AlliesAnimalAllies_logo_

2016 års tema har fått namnet Animal Allies och handlar om våra vänner med päls, fjädrar och fenor. 

Utmaningen består i att lagen ska undersöka förhållandet mellan människa och djur.
Vilka möjligheter uppstår när vi lär oss att hjälpa varandra?

Naturligtvis ingår som tidigare också marknadsföring och tävling med LEGO-robotar!

12 november är det tävlingsdag!!!

Vad är FLL?

FIRST LEGO League® (FLL) är en internationell tävling i forskning, teknik och marknadsföring som riktar sig till barn och ungdomar i årskurs 4-9 (10-16 år).

Varje år har tävlingen ett nytt tema och de deltagande lagen har upp till 8 veckor på sig att klara av uppdrag av teoretisk och praktisk karaktär. Genom att arbeta tillsammans och lösa problem får lagmedlemmarna möjlighet att utveckla färdigheter som kanske inte tidigare kommit till uttryck.

FLL genomförs i närmare 70 länder i världen och ett 40-tal orter i Skandinavien, varav 10 i Sverige.

Varje år kommer ett nytt och inspirerande uppdrag med ett samhällsaktuellt tema. I uppdragen finns inget facitsvar, utan lagen kan arbeta fritt genom att använda sin uppfinningsrikedom och kreativitet och själv välja hur stor insats de ska lägga i projektet.

Lag från Jämtland och Västernorrland är välkomna i den lokala tävlingen i Östersund, som drivs av Teknikland och Mittuniversitetet.

Vill ditt företag vara med och bidra till att tävlingen blir bättre? Kontakta projektledaren på anders@teknikland.se

Tävlingen i korthet

Tävlingen består till huvudsak av tre olika delar; forskning, marknadsföring och teknik.

Forskning innebär att laget ska definiera ett problem utifrån årets tema, forska kring problemet för att skapa en produkt eller tjänst som kan lösa problemet.

Marknadsföring handlar om att visa upp sitt lag och sin produkt/tjänst. Det kan förmedlas genom t.ex. att göra en reklamfilm, affisch, hålla ett föredrag, kontakta media med mera. På själva tävlingsdagen har varje lag en monter där de ska beskriva sitt projekt och hur de har marknadsfört sig. 

Teknik går ut på att varje lag ska bygga och programmera en LEGO-robot så att den ska klara av så många uppdrag som möjligt under begränsad tid på en tävlingsbana som är likadan för alla lag i hela världen.

Dessutom ska laget skicka in en projektrapport samt i varje tävlingsmoment genomföra en presentation för en domarpanel. Presentationen får vara max fem minuter lång.

Under arbetet med projektets tre delar står FLL’s kärnvärden i fokus.

 • Vi jobbar tillsammans som ett lag.
 • Vi jobbar tillsammans för att hitta lösningar, med vägledning från våra handledare.
 • Det vi lär oss och upplever och våra erfarenheter är viktigare än att vinna.
 • Vi delar våra erfarenheter med andra.
 • Vi är goda konkurrenter.
 • Vi är vänliga och professionella i allt vi gör.
 • Vi har roligt!

Vilka kan delta?

Barn och ungdomar i årskurs 4-9 (10-16 år) samt en eller två lagledare över 18 år. I den lokala tävlingen i Östersund kan ett lag bestå av hur många deltagare som helst. Rekommenderat är ca 8-15 st. då det blir mycket att göra per deltagare vid färre än 8 i laget och svårt att samordna om det är fler än 15.

Lagen kan bestå av t.ex. en skolklass, en skola med FLL som elevens val, en fritidsgrupp, en förening, ett kompisgäng eller något helt annat.

FLL kan inkluderas i ordinarie undervisning då momenten är tvärvetenskapliga och ger konkreta erfarenheter i hur projekt drivs. Flera skolor jobbar ”heltid” i en och samma klass medan andra träffas några gånger i veckan i ”elevens val”. Det finns även exempel där ansvarig lärare ordnar så eleverna får stanna kvar efter skoltid och jobba på sitt projekt.

Vilka resurser behöver laget?

 • En dator för att programmera roboten och skicka in projektrapport m.m. Gärna en laptop som går att flytta runt enkelt.
 • Ett robotset. Laget kan låna ett NXT-set om det inte har ett sedan tidigare. Vill man ha ett nytt (EV3) kostar det från ca 3500kr – ca 6000kr. Utrustningen kan du exempelvis köpa hos MV-Nordic. Besök https://www.mv-nordic.com/se/ för priser och information om produkterna.
 • Ett Challenge-set (som består av en robotmatta och LEGO-klossar för att bygga installationer som ska placeras på mattan). Det skapas nya set varje år och följer temat. Challenge-setet ser likadant ut för alla lag i hela världen.
 • Eventuellt material som man behöver till marknadsföringen av laget och projektet.
 • Extra teknik-LEGO skadar aldrig…

Vad kostar det att ställa upp?

Anmälningsavgiften till tävlingen är 2500 kronor, att köpa en träningsbana kostar ca 1300 kronor. Träningsbanan behövs för att lagen ska kunna förbereda sig inför tävlingen.

Det är rekommenderat att lagen skaffar lagsponsorer så att det inte kostar lagen/skolan någonting. Lagen får då visa entreprenörsanda!

 

Dokument och andra resurser

En handbok med utförlig information för handledare:

Handledarhäfte FLL

Hur FLL kan kopplas till läroplanen:

Mål och riktlinjer i LGR 11_2013

Läs mer om FLL:

Skandinaviska arrangören Hjernekrafts hemsida

FLL Västernorrlands hemsida

 

Kontakt:

Anders Österholm

Projektledare FIRST LEGO League Östersund

Telefon Teknikland: 063-140550

E-post: anders@teknikland.se

Facebook:  FIRST LEGO League FLL Östersund